bengtbengtsson.se

Gratislitteratur

Bokföringens grunder del 1 Bokföringens grunder del 2 Bokföringens grunder del 3

Dubbel bokföring – klassificering i två dimensioner                       

Periodiserad redovisning

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem

Redovisat eget kapital i balansräkningen

Analys av den periodiserade redovisningen – relationstal

Företagets kassaflöde – en analys genom rekonstruktion

Koncernredovisningens grunder

 

Avhandlingar och refereegranskade artiklar

 

Bengtsson, Bengt, Verkligt värde i balansräkningen - Förvaltningsfastigheter, BAS Förlaget, 2006

 

Bengtsson, Bengt, Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40, Åbo University Press, 2008

 

Bengtsson, Bengt, Redovisning till verkligt värde eller redovisning till anskaffningsutgift, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, nr 3, 2009

 

Bengtsson, Bengt, Till sist är det bara pengar som räknas, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, nr 3, 2010

 

Bengtsson, Bengt, Från värden till pengar – en osäker resa, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, nr 1, 2012

 

Bengtsson, Bengt, Redovisning i ett utvecklingsperspektiv – Från fakta till förhoppningar, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, nr 1, 2013

 

Bengtsson, Bengt, Redovisningsmått och börskurs, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, nr 2, 2013

 

Bengtsson, Bengt, What´s Wrong with Fair  Value Accounting, Reclaiming Accounting´s lost identity, Gary M. Cunningham, PhD, Editor, 2014   

 

B e n g t   B e n g t s s o n

Om

bengtbengtsson@ekonomiportalen.se

 

TALBÖCKER

Bokföringens grunder

 

Redovisningens dimensioner

 

Verkligt värde i balansräkningen

 

Länk till vetenskapliga artiklar om externredovisning

Uppsatser med koppling till verkligt värde