Uppsatser om verkligt värde i redovisningen sidan 1

 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Förvaltningsfastigheter och verkligt värde – En studie om redovisningens användbarhet, Erik Göransson Milton, Christina Utbult

 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Implementering av IAS 40 – En studie av effekterna av IAS-standarden på onoterade fastighetskoncerner, Anders Björkman, Fredrik Johansson, Sofia Sjöberg

 

Södertörns högskola, Redovisningens värderelevans för den svenska aktiemarknaden, Veronika Ulasevich, Johan Rollof

 

Södertörns högskola, Leder IFRS till en mer värderelevant redovisning för fastighetsbolagen, Sofie Winblad, Anna Kaijser

 

 

 

Lunds universitet, Verkligt värde i teori och praktik – En fallstudie av fastighetsbolags värdering i enlighet med IAS 40, Angelica Graveus, Emelie Elander, Isabella Svensson

 

Högskolan Väst, Materiella anläggningstillgångar – Hur K3-regelverket påverkar redovisningen, Linda Pettersson, Sonia Larsson

 

Södertörns högskola, IAS 40 – värdering till verkligt värde, Saba Kavey Naeini, Erica Stålnacke

 

Södertörns högskola, Värdering av förvaltningsfastigheter – En jämförelse mellan Sverige och Storbritanien, Anastasiya Aletto, Lotta Sjölind

 

Södertörns högskola, IAS 40 – Värdering av förvaltningsfastigheter, Objektivitet inom intern och externvärdering, Rashid Haidari, Ramtin Khamissi

 

Linköpings Universitet, Fastighetsbolags användning av verkligt värde – En studie av företags uppfattning om värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde, Amelie Dunder, Emma Zander

 

 

 

 

 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, IAS 40 – En studie av hur redovisningen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde påverkat resultat- och balansräkningen, Beata Tråcklare, Mathias Arlt

 

Södertörns högskola, IAS 40 - Fastighetsvärdering, Jenniefer Petell, Camilla Siljedahl    

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Värdering av växande skog, Emil Carlsson, Hanna Hoffman

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Analys av fastighetsbolagens möjlighet att klara en ny lågkonjunktur – En kvantitativ studie av fastighetsbolag i Europa, Jesper Helin

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Hur  bör värdeförändringar på förvaltningsfastigheter redovisas? – En studie i etablering av praxis inom fastighetsbranschen, Björn Cederlind, Josefine Hallbäck, Therese Lundgren  

Fler uppsatser om verkligt värde i redovisningen