Släkttavla för Bengt och Ingegärd
Släkttavlan är till stor del en sammanställning av några tidiga utredningar. De äldsta delarna är utdrag från Johan Bure på 1600-talet och Erik Ångerman i en senare utredning på 1800-talet,
den s.k. Sursilliana. Några av Johan Bures efterkommande flyttade till Vasa i Finland och några generationer senare även från Vasa till Åland. Här har Håkan Skogsjös utredning om
folket på Åland och i Föglö socken varit till stor hjälp. En stor del av släkttavlans personer finns också redovisade i Olof Ljungs utredning om den släkt som han givit namnet "Ingevaldssläkten".
Till sist har också kyrkböckerna från både Sverige, Finland och Norge använts för den nu redovisade utredningen.
Olof Hersesson (Bure)
född 1380 och död 1460 enligt Johan Bures släktbok
Två länkar som leder till Buresläkten
Olof Palme och Torbjörn Fälldin är några av ättlingarna till Olof H. Bure
 
 
 
 
      Ingevald Larsson         Anders Olofsson
född på 1500-talet i Lödöse död i Ingevalds Berga, Ör född 1425 i Bureå, Skellefteå
      den förste protestantiske prästen i Nordals Härad         Marit Olofsdotter
                född 1430
         
   
   
   
      Bryngel Ingevaldsson         Jakob Andersson
1500-talet född i Bure, bonde på Bureholmen
      g.m. Kälug Olofsdotter från Umeå
      född 1452
         
                     
       
       
    Anders Bryngelsson Jon Bryngelsson Sven Bryngelsson         Moses Jakobsson
  född på 1500-talet i Ingevalds Berga, Ör död i Rud, Järn född 15?? i Ingevalds Berga, Ör död i Pålbön, Järn född 15?? i Ingevalds Berga, Ör död 1637 i Ingevalds Berga, Ör   född 1480 i Bure, Skellefteå död 1554
g.m. Maret Ingemarsdotter g.m. Maria Andersdotter g.m. Carin Nilsdotter g.m. med en finska från Torneå vid namn Anna född 1490
  född på 1500-talet död på 1600-talet  född i Källingerud, Grinstad född 15?? död 1666 i Bodane, Ör    
       
                   
         
         
Börita Andersdotter Ingevald Andersson Gunilla Jonsdotter Elin Svensdotter   Jakob Mosesson
  född på 1600-talet i Rud, Järn död 1699 i Rud, Järn född i Ingevalds Berga död i Frestersbyn, Järn född 16?? i Ingevalds Berga, Ör död 1668 i Liane, Dalskog Bonde i Fällan född 1525 i Bure, Skellefteå död i Fällan
g.m. Torkil Olofsson g.m. Märta Esbjörnsdotter g.m. Anders Eriksson g.m. Olof Torkilsson   g.m. Helgesdotter
  född på 1660-talet död 1751 Frestersbyn, Järn född 16?? död 166? i Liane, Dalskog    
             
                                 
                 
             
Karin Torkilsdotter   Rasmus i Backa Britta Andersdotter Erik Olofsson   Jon Olofsson Gundla Olofsdotter Lars Jakobsson
född på 1600-talet i Skärbo, Rud, Järn död på 1700-talet i Sundserud         född 164? i Frestersbyn, Järn död 1707 i Bråna, Järn född 16?? I Liane, Dalskog död 17?? I Anolfsbyn, Skållerud   född på 1600-talet i Liane, Dalskog död 1713 i Liane född på 1600-talet i Liane, Dalskog död på 1700-talet i Källhult född 1562 i Fällan, Lövånger död 1595 i Fällan
g.m. Anders Mickelsson         g.m. Mattes Eriksson g.m. Märta Andersdotter   g.m. Torsten Olofsson  
född på 1600-talet i Sundserud, Skållerud död på 1700-talet i Sundserud       164?-1711, Bråna, Järn född 16?? I Anolfsbyn, Skållerud död 172? I Anolfsbyn, Skållerud     född på 1600-talet i Källhult, Dalskog död på 1700-talet i Källhult  
                   
                   
                     
                   
Maria Andersdotter Jacob Ingevaldsson Elsa Ingevaldsdotter Nils Rasmusson Anders Mattesson Anders Eriksson Nils Eriksson   Olof Jonsson Halvard Torstensson Anna Larsdotter
född på 1600-talet i Sundserud död på 1700-talet i Stora Liane, Dalskog född 1682 i Rud, Järn död 1734 i Rud. Järn född 1684 i Rud, Järn död 1736 i Ragelbråna ägare av halva gården Backa år 1672 född 167? I Bråna, Järn död 1725 i Bråna, Järn född och död i Anolfsbyn född på 1690- talet i Anolfsbyn, Skållerud död 1734 i Anolfsbyn född på 1600-talet i Ingevalds Berga död 1748 i Heden, Dalskog född på 1600-talet i Öfse född 1585 i Fällan, Lövånger död 1648 i Vallen, Lövånger
g.m. Anders Larsson g.m. Kerstin Arvidsdotter g.m. Bengt Olofsson   g.m. Kerstin Hallvardsdotter g.m. Kerstin Töresdotter Maria Nilsdotter     g.m. Ingeborg Jonsdotter g.m. Holger Holgersson (möligen Östensson)
född på 1600-talet i Stora Liane död på 1730-talet i Sundserud  född 1684 i Järn död 1720 i Rud, Järn född 1668 död 1734 i Ragelbråna   född på 1680-talet född i Tegen, Dalskog död i Anolfsbyn, Skållerud 169?-1744     född 1678 i Eriksbyn född 1582 i Bygdeträsk, Burträsk död i Vallen, Lövånger
                           
                       
                     
                       
Anders Andersson Lisbet Jacobsdotter Margareta Bengtsdotter Rasmus Nilsson Ingeborg Andersdotter Malin Andersdotter Anders Nilsson Jonas Nilsson Bryngel Olofsson Ingegärd Hallvardsdotter Anna Klasdotter Mats Markusson Hans Hansson (riksdagsman)
född i Stora Liane på 1600-talet död 1759 i Stora Liane född 1714 i Rud, Järn död 1802 i Åmot, Bolsstad född på 1720-talet i Ragelbråna död 1773 i Flatgärde i Backa född på 1710-talet i Bråna, Järn död 1761 i Backa, Gunnarsnäs född 17?? i Södra Halängen död 1773 i Trollungebyn, Dalskog född 1728 i Anolfsbyn, Skållerud död 1764 i Anolfsbyn, Skållerud född 1733 i Anolfsbyn, Skållerud död 1815 i Anolfsbyn, Skållerud född på 1690-talet i Heden, Dalskog död 1765 i Heden, Dalskog   född 1672 död 1 nov. 1741 i Sonnboda, Åland född 14 sept. 1685 i Sottunga, Åland död 23 juni 1755 i Bänö, Åland född 1610 i Fällan död 1676 i Fällan, Lövånger
g.m. Britta Hallvardsdotter g.m. Nils Larsson g.m. Per Johansson g.m. Anna Hansdotter g.m. Olof Nilsson g.m. Nils Olofsson g.m. Sigri Grellsdotter g.m. Doris Nilsdotter g.m. Mari Asmundsdotter g.m. Olof Jonsson g.m Erik Tomasson   g.m. Anna Holgersdotter (tillhörande Buresläkten)
född i Sandviken, Gunnarsnäs på 1700-talet död i Stora Liane 1747 född 1705 död 1750 i Herlogsbyn född på 1710-talet död i Flatgärde född omkring 1659 född på 1710-talet död 1762 i Backa, Gunnarsnäs   född 1719 född 1731 född 1722 i Tegen, Dalskog död 1772 i Tegen, Dalskog   född 1672 i Sonboda, Åland död 22 okt. 1742 i Sonboda   född 1621 i Vallen, Lövånger död 11 aug 1709 i Lövånger
                               
                         
                         
                           
Johan Andersson     Erik Halvardsson                 Börta Olofsdotter Maria Eriksdotter   Margareta Andersdotter Jon Hansson
född i Stora Liane 1734 död i Stora Liane 1802     i Famshed, född omkring 1640 död 1712             född 16 okt. 1712 i Sonboda, Åland död 18 dec. 1741 i Bråttö   född 20 juli 1710 död 19 febr. 1776 i Sonboda, Åland född 1643 i Fällan Lövånger död 20 juli 1712 i Fällan
g.m. Märta Svensdotter     g.m. Märta Rasmusdotter i hans andra gifte               g.m. Nils Johansson g.m. Matts Eriksson     g.m Daniel Mattsson g.m. Kerstin
född i Låttsbyn, Gunnarsnäs 1743 död i Stora Liane 1817     född i Backa                   född 16 mars 1709 i Bråttö, Åland död 17 juni 1761 i Bråttö född 1711 i Bänö, Åland död 19 dec. 1741 i Sonboda, Åland född 1643 i Fällan Lövånger död 1715 i Fällan
                           
                         
                         
                         
Anders Johansson Lars Nilsson   Kerstin Eriksdotter Ingeborg Olofsdotter   Kerstin Nilsdotter Nils Andersson   Anders Bryngelsson Hedman   Anna Mattsdotter   Hans Jonsson Fällman
född i Sundserud 1764 död i Sundserud 1831 född 1745 i Herlogsbyn död 1828 i Bråbol   g.m. Torsten Simonsson född 1737 i Backa, Gunnarsnäs död 1799 i Backa, Gunnarsnäs   född 1733 i Kopparebol, Dalskog död xxxx i Källhult, Dalskog född 1750 i Anolfsbyn, Skållerud död 1811 i Anolfsbyn, Skållerud   född 1749 i Heden, Dalskog död 1801 i Heden, Dalskog   född 20 nov. 1740 i Bråttö, Åland död 17 juni 1761 i Bråttö   född 12 oktober 1678 i Fällan, Lövånger död 19 februari 1763 i Fällan
g.m. Elin Andersdotter g.m. Lisbet Persdotter       (far till Sven och Jon Torstensson) g.m. Sven Torstensson (son till Torsten Simonsson)   g.m. Mickel Bryngelsson g.m. Ingeborg Andersdotter   g.m. Britta Nilsdotter       g.m. Mats Danielsson             g.m. Margareta Andersdotter 
född i Sundserud 1771 död i Sundserud 1849 född 1745 död 1812 i Bråbol   född 1736 i Backa, Gunnarsnäs död 1782 i Backa, Gunnarsnäs    född 1730 Död 1804 i Källhult, Dalskog född 1768 i Årbol, Dalskog död xxxx i xxxxxxxx, xxxxxx   född 1748 i Heden, Dalskog död 1774 i Heden, Dalskog     född 10 sept 1738 i Bänö, Åland död 23 febr. i Bråttö, Åland född 1684 i Gumboda död 14 mars 1754 i Fällan
               
                       
                   
                 
Johan Andersson Märta Larsdotter Syskonen till Torsten och Maria Torsten Svensson   Anders Mickelsson Nils Jonasson     Greta Maria Mattsdotter Jakob Holmström Anders Hansson Fällman
född i Sundserud 1796 död i Sällsäter, Gunnarsnäs 1865 född 1768 i Bråbol död 1830 i Ragelbråna Johannes Svensson Brännberg     född 1758  i Källhult, Dalskog död xxxx i Backa, Gunnarsnäs 1760-1840     född 25 mars 1774 i Bråttö, Åland död 23 jan 1840 i Källsö, Åland född 25 sept 1760 i Asterholma, Åland död 18 juli 1820 i Nötö, Åland född 1720 i Fällan, Lövånger död 29 februari 1804 i Kyrkstaden
g.m. Cajsa Arnesdotter g.m. Johan Nilsson       g.m. Maria Svensdotter g.m. Ingrid Andersdotter         g.m. Johan Eriksson g.m. Maria Eriksdotter g.m. Margareta Eriksdotter
  född 1756 i Trollungebyn död 1808 på Stora Ängenäs        född 1764 i Backa, Gunnarsnäs död 1832 i Backa, Gunnarsnäs född 1771 i Heden, Dalskog död 1804 i Anolfsbyn, Skållerud   född 30 sept 1769 i Källsö, Åland död 29 jan. 1841 i Källsö född 1 juli 1763 i Nötö, Åland död 6 nov. 1819 i Nötö född 1 november 1734 död 27 maj 1806
                 
                           
               
               
        Bryngel Andersson Maria Nilsdotter       Olaus Andersson Johannes Johansson Johannes Andersson Per Eriksson   Erik Jakobsson Erik Fällman
    född 1793 i Sverkersbyn, Gunnarsnäs död 1853 i Backa, Gunnarsnäs född 1798 i Anolfsbyn, Skållerud död 1820 i Anolfsbyn, Skållerud     född 1 jan 1774 i Hästhagen, Grinneröd Jörlanda född 3 jan 1802 i Kårud, Bäcke död 2 febr 1867 född 16 sept. 1782 i Horsholma, Föglö, Åland död 28 sept. i Horsholma   född 7 mars 1794 i Nötö, Föglö, Åland död 22 juli 1867 i Nötö född 15 sept 1761 död på Åland, flyttade från Västerboten till Vasa
                g.m. Maria Johansdotter g.m. Anders Nilsson       g.m. Britta Rasmusdotter Maret Svensdotter g.m. Britta Andersdotter             g.m. Anna Johansdotter g.m. Anna Kristina Persdotter
            född 1789 på Stora Ängenäs, Holm död 1843 i Backa, Gunnarsnäs född 1795 i Anolfsbyn, Skållerud död 1839 i Anolfsbyn, Skållerud     född 9 april 1784 Jörlanda född 8 febr 1805 i Dalskog   född 26 okt. 1799 i Källsö, Åland död 10 juni 1870 i Nötö, Åland  
                       
                         
                     
                   
      Anders Bryngelsson Stina Andersdotter     Henrik Hedman Karolina Svensdotter Charlotta Johansdotter Kajsa Johannesdotter Erik Persson   Isak Fällman Fredrik Fällman
  född1822 i Ragelbråna, Järn död 1898 i Backa, Gunnarsnäs född 1819 i Anolfsbyn, Skållerud död xxxxx   Hedens Stom, Dalskog född 1827-03-29 född 7 januari 1837 i Jörlanda född 13 nov 1832 i Kårud, Bäcke född 9 apr. 1806 i Horsholma, Föglö död 7 sept 1859 Horsholma   född 7 april 1794 i Vasa, Finland död 2 december 1856 i Degerby född 28 maj 1796  i Vasa, Finland
                    g.m. Lena Cajsa Johansdotter g.m. Carl Falk       g.m. Rasmus Olausson g.m. Anders Olsson Hellberg fadern är enligt kyrkoboken Erik Olsson, "fäst vid", född 13 dec 1813 g.m. Erika Kristina Eriksdotter                   g.m. Maria Kristina Spets  
         född 1829 i Sällsäter, Gunnarsnäs död 1898 i Backa, Gunnarsnäs född 1813 i Eriksbyn, Skållerud död 1845 i Anolfsbyn (Falkerud)       född 25 dec 1811 i Hästhagen, Grinneröd född 19 april 1821 i Berg död xxxxx mycket tveksam uppgift, varifrån kommer Britta Majas efternamn? född 18 nov. 1823 i Nötö, Föglö, Åland död 12 febr. 1867 i Nötö född 1794 i Vasa, Finland död 1825  
                     
                           
                   
               
    Benjamin Andersson     Andréas Olofsson Bengt Henriksson   Sven Edvard Andersson Hellberg Maja Britta Andréasdotter Erik Herman Eriksson Johan Erik Fällman
född 186x i Backa, Gunnarsnäs död 1941 i Backa, Gunnarsnäs   född 1811, bodde i Östevatten, Gunnarsnäs född 20 sept 1805 i Hedens Stom, Dalskog   född 24 juni 1867 i Grinneröd, Ljung, Bohuslän   född 14 juli 1831 död 2 juni 1863 född 1823 på Åland död 1886 på Åland
    Anna Kajsa (fadern okänd enligt kyrkoboken)         g.m. Maja Persdotter g.m. Johanna Jansdotter     g.m. Julia Charlotta Rasmusson ogift g.m. Lovisa Laurentia Eriksdotter Serafia Pettersdotter
    född 1859 i Anolfsbyn, Skållerud död 1892 i Backa, Gunnarsnäs   född 1815, bodde i Östevatten, Gunnarsnäs född 1806 född 11 aug 1862 i xxxx  död xxxx i xxxx   född 1829 i Nötö, Åland död 15 nov 1886 i Horsholma, Föglö, Åland född 1827 i Sanda, Föglö, Åland
                   
                                   
                         
                   
    Emma Bengtsson   Anna Andréasdotter   Klara Charlotta Hellberg   Maria Olsdotter Elisabet Eliasdotter Anna Eliasdotter   Erik Gustav Fällman Johan Petter Fellman
född 1888 i Backa, Gunnarsnäs död 1960 i Backa, Gunnarsnäs född i Östevatten, Gunnarsnäs den 20 juni 1848   född 11 okt 1888 i Grinneröd  flyttade till Uddevalla 1917   född 1880 född 1882 född 1887   född 14 mars 1852 på  Åland död på Åland 1916 född 24 aug 1852 på Åland utvandrade till Amerika, död 1916
    g.m. Gustaf Adolf Bengtsson           g.m. Jonas Bengtsson     g.m. Ferdinand Andersson (fader okänd enl. kyrkoboken)       fader är Olof Alfred Svensson fader är Elias Olsson fader är Elias Olsson   g.m. Ida Sofia Eriksdotter Länk till den amerikanska släkten
    född 1881 i Årbol, Dalskog död 1968 i Backa, Gunnarsnäs   född 1844 i Årbol, Dalskog död 1907   född 1894 i Bäcke   barn i Norge:  inga barn född     född 15 apr. 1856 i Horsholma, Föglö, Åland död 1 apr. 1925 i Horsholma  
               
         
         
           
    Axel Bengtsson     Emma Larsdotter Anna Eliasson / Högberg Matilda Fällman/Johansson  
född 1916 i Backa, Gunnarsnäs död 2002   född 1898 född 1905 född 1892 i Föglö, Åland död 1975 i Landa, Kungsbacka, Sverige
    g.m. Rut Andersson Bengtsson                             fader är Sven Petter Larsson g.m.  g.m.  
    född 1921 i Hunnebostrand, Bohuslän död 2014 i Dals Rostock     född 1854 barn: Erik, Margit och Sonja i Mellerud    
           
   
   
   
    Bengt Bengtsson   Karin Johansson
född i Dals Rostock 1945  
                  g.m.
                     
           
                                                             
               
           
        Torbjörn Lennartsson   Anna Karin Lennartsson Susanna Lennartsson Matilda Lennartsson Olof Lennartsson    
    född i Göteborg 1978      
        g.m. Johan Karström      
               
           
   
   
     
          Axel och Siri Stella och Sixten